OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
Grupa JMC Sp. z o.o.


1  ZAPYTANIA OFERTOWE
1.1   Przygotowanie oferty:
W przypadku otrzymania zapytania Sprzedający przygotuje ofertę na wyroby standardowe w ciągu 1-2 dni roboczych, na wyroby nietypowe w ciągu 1-5 dni roboczych. Oferta wskazywać powinna kody referencyjne produktów, ich opis, cenę jednostkową każdego produktu, wartość oferty, sposób zapłaty oraz dostępność produktów. Możliwe jest także usykanie oferty i sprzedaż towarów w walucie EUR (€).

1.2   Ważność oferty:
Przedstawiona oferta będzie wiążąca przez okres:
- wskazany w ofercie;
lub:

- do 7 dni;
lub:
- do końca ostatniego dnia miesiąca (w zależności od tego co nastąpi pierwsze);
- oferta na elementy specjalne (na zamówienie) od 2 do 4 tygodni.

1.3  Składanie zapytań:
Zapytania ofertowe Kupujący proszę składać na adres lub poprzez formularz.

2  MINIMALNE ZAMÓWIENIE
2.1   Minimalna kwota zamówienia wynosi 300 € netto.
2.2  W przypadku zamówień poniżej wartości 300 € netto z magazynu w Neustadt-Glewe (Niemcy) naliczone zostaną dodatkowe koszty administracyjne w wysokości 60 € netto.
2.2   W przypadku zamówień poniżej wartości 300 € netto z magazynu w Warszawie naliczone zostaną dodatkowe koszty administracyjne w wysokości 10 € netto.

3  TERMINY I WARUNKI DOSTAWY
3.1  Koszt dostawy pokrywa Kupujący, chyba że Strony ustaliły inaczej.
3.2  Zamówione produkty zostaną dostarczone za pośrednictwem firm kurierskich pod wskazany adres w następujących terminach:

  • Złączki - Wysyłka standardowa 2-5 dni roboczych;
  • Rury - Wysyłka standardowa 6-7 dni roboczych;
  • Transport specjalny (dodatkowa opłata) - 1-2 dni robocze złączki i rury;
  • Przy realizacji dużego projektu, transport organizowany jest bezpośrednio z fabryki w ciągu 2-5 dni roboczych (przy zamówieniu powyżej 50 tys. €).

4  PAKOWANIE, DOSTAWA I WYSYŁKA
4.1  Rury i złączki są zamknięte przezroczystymi PE są indywidualnie pakowane w szczelne rękawy w PE i oznaczone określonymi naklejkami w zależności od rodzaju dostarczanego asortymentu - patrz specyfikacja produktów;
4.2  Elektropolerowane elementy są pakowane z żółtymi zaślepkami i oznaczone określonymi naklejkami w zależności od rodzaju dostarczanego asortymentu - patrz specyfikacja produktów;
4.3  Dostawy rur są w tubach lub drewnianej skrzyni. Dostawy złączek są w mocnym kartonowym pudełku lub drewnianej skrzyni z wypełniaczem absorbującym wstrząsy.

5  TERMINY I WARUNKI PŁANOŚCI
5.1   Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz firmy Grupa JMC Sp. z o.o. 
5.2   W przypadku pierwszego zamówienia termin płatności wynosi 14 dni.

  • Kolejne zamówienia – od 14 do 30 dni;
  • Projekty specjalne – maksymalny termin płatności do 45 dni;
  • Uzyskanie terminu płatności jest zależne od dostarczenia następujących dokumentów: KRS, REGON, NIP (załącz wymagane dokumenty).

5.3    Ceny w katalogu podane w walucie euro są przeliczane po kursie zakupu waluty w Banku Pekao S.A. wg daty przesłania zamówienia. W celu weryfikacji kursu waluty euro kliknij tutaj.

6  ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
6.1 Do czasu Zapłaty wszystkich istniejących lub przyszłych rozliczeń przysługujących nam wobec Zamawiającego, dostarczony towar pozostaje naszą własnością (otwarcia akredytywy nie uważa się za zapłatę).
6.2 Jeżeli zamawiający dokona połączenia towaru stanowiącego naszą własność z rzeczami nie należącymi do nas, i w ten sposób powstanie nowa rzecz, do której nabędzie on wyłączne prawo własności, to z chwila połączenia rzeczy zobowiązuje się on przenieść na nas prawo do udziału we współwłasności ułamkowej nowej rzeczy, obliczone proporcjonalnie do wartości połączonych rzeczy w chwili połączenia.
6.3 Zamawiający uprawniony jest do dalszej sprzedaży towaru stanowiącego naszą własność na rzecz osób trzecich tylko w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.  W celu zabezpieczenia naszych roszczeń zamawiający przenosi niniejszym na nas wszelkie wierzytelności, przysługujące mu wobec osób trzecich w związku z dokonaną sprzedażą na ich rzecz w wysokości zgodnej z kwotą na wystawionych osobom trzecim fakturach VAT.
6.4 Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia osób trzecich o przelewach jak również do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
6.5 Zamawiający pozostaje w dalszym ciągu uprawniony do dochodzenia tej wierzytelności od osoby trzeciej.
6.6 Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia tej wierzytelności w razie opóźnienia osoby trzeciej w zapłacie, złożenia prze nią wniosku o ogłoszenie upadłości oraz w razie wstrzymania płatności. W takiej sytuacji, na nasze żądanie, zamawiający zobowiązany jest do przekazania nam dokumentów dotyczących przeniesionych na nas wierzytelności i dłużników.

7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1   Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem Umowy Sprzedaży.
7.2   Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby firmy
Grupa JMC Sp. z o.o.

Aktualności

Nowy katalog ASME BPE 2019

Uprzejmie informujemy o nowym katalogu ASME BPE. Dostępny tutaj.

Czytaj dalej »


NOWOŚĆ 2018: ASME BPE W STALI WYSOKOODPORNEJ NA KOROZJĘ

Dockweiler jest pierwszym i jedynym certyfikowanym producentem dostarczającym rury i kształtki zgodnie z ASME BPE w...

Czytaj dalej »


NOWOŚĆ 2017: WĘŻE DOCKWEILER

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu następujących węży do asortymentu Dockweilera: Węże MVQ-1...

Czytaj dalej »


Nowy katalog techniczny PL

Uprzejmie informujemy o nowym katalogu technicznym w języku polskim. Dostępny tutaj.

Czytaj dalej »


PURETRON - Nowa jakość rur 2017

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować nowy rodzaj rur dostępny w naszej ofercie handlowej. Więcej informacji tutaj.

Czytaj dalej »


Skontaktuj sie z nami

tel: +48 22 864 11 05
fax: +48 22 864 20 07
e-mail: grupajmc@grupajmc.pl